شرکت پتروشیمی ممسنی

محل اجرا: منطقه شور در فاصله 19.4 کیلومتری شهرستان نور آباد ممسنی در استان فارس
مساحت: 67 هکتار
زمان شروع: 1388/02/29
لایسنس شرکت لیوندل بازل آلمان
تولیدات داخلی:
  • پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال
خوراک:

اتیلن

305 هزار تن در سال

هیدروژن

0.4 هزار تن درسال

بوتن-1

3 هزار تن در سال

پیمانکار کنسرسیوم شرکت های AVIC/HFEC