شركت كود شيميائي اوره لردگان

نام طرحطرح اوره و آمونیاک 
مجری شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
محل احداث استان چهار محال و بختیاری، شهرستان لردگان، بخش فلارد
زمین تخصیص یافته 100هکتار
صاحب لیسانس و طراح پایه Stamicarbon / Ammonia casale
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزاتکنسرسیوم AVIC/HFEC 
پیمانکار سیویل و ساختمانکنسرسیوم AVIC/HFEC به عنوان پیمانکار EPCC و شرکت مهندسی همپا و شرکت پناه صنعت به عنوان Sub-Contractor 
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی کنسرسیوم AVIC/HFEC 
مشخصات مالی طرحارزی (یورو)نرخ تسعیر ارزریالی (ریال)کل ( ریال ) 
برآورد اولیه سرمایه گذاری           552,831,707                    14,300        1,004,180,000,000         8,909,673,410,100
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) LC                                                                                                              4,020,403,200
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر)430 نفر 
تاریخ شروع طرحبرنامه 2008/09/01
واقعی (موثر شدن قرارداد)تاریخ آغاز فعالیت ها در قالب توافقنامه های زود هنگام توسط شرکت همپا در تیرماه 87 می باشد. 
مدت زمان اجرای کل طرح36 ماه پس از موثر شدن قرارداد
( بر اساس قرارداد منعقد شده با کنسرسیوم چینی )
زمان خاتمه طرح (بر اساس برنامه مصوب)ژوئن 2018
تاریخ شروع عملیات سیویل برنامه سپتامبر 2008
واقعیژوئن 2009
تاریخ شروع عملیات نصب برنامه ژوئن 2009
واقعیدسامبر 2009
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآوردژانویه 2018
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب ژوئن 2018