مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سهامداران و ذینفعان پترول می توانند جهت مشاهده مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادر بر روی لینک زیر کلیک نمایند 

https://drive.google.com/file/d/1EHu7YUpLYz6RJwrON2a1paZdcAWA0N-q/view?usp=sharing