آگهی پذیره نویسی نویسی سهام

این اطلاعیه پذیره نویسی سهام در روزنامه های ابرار- اطلاعات و دنیای اقتصاد شنبه مورخ 23 اسفند ماه 1399 به چاپ رسیده است 

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 396888 و شناسة ملی 10320466112

بهاطلاع می‌ر‌ساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 27/03/1399 و مجوز شمارة 013-615005/994 مورخ 29/02/1399 و تمدیده آن صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 20 هزار میلیارد ریال بهمبلغ 25 هزار میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 3,255,156,660 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 244,843,340 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139930400901145143 مورخ 17/12/1399ادارة ثبت شرکت­ها بهشرح زیر عرضه می‌گردد:

1)      موضوع فعالیت شرکت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، بطوریکه شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن به دست می آید و خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه و تولید و بازرگانی  محصولات بند 1 فوق فعالیت می کنند در خارج یا داخل کشورو طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و اتی سایر شرکت های سرمایه پذیر و خرید و تولید و تهیه کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه و تولید و بازرگانی  محصولات بند 1 فوق فعالیت می کنند (در خارج یا داخل کشور) و حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه و تولید و بازرگانی  محصولات بند 1 فوق فعالیت می کنند در خارج یا داخل کشور فعالیت می کنند. انجام مطالعات و تحقیقات لازم و بررسی های تکنولوژیکی و فنی و بازرگانی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در تهیه و تولید و بازرگانی  محصولات بند 1 فوق فعالیت می کنند (در خارج یا داخل کشور).تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر و تامین مالی مورد نیاز شرکت های سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منایع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپردخت از طرف شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. تدوین و اجرای سیاست­های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکتهای سرمایه­پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره شرکتهای سرمایه­پذیر رعایت کند. تحصیل و اجاره دارایی، سرمایه­گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت یا موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. شناسایی فرصتهای سرمایه­گذاری در خصوص موضوع بند 1 فوق به منظور سرمایه­گذاری در آن یا معرفی به شرکت­های سرمایه­پذیر. ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکت­های سرمایه­پذیر. سرمایه­گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده­های سرمایه­گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه­گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوارق بهادار، تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. 

2)       مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران- محله ونک- خیابان شیخ بهائی- میدان شیخ بهائی- پلاک 18- مجتمع تجاری و اداری رایان ونک- طبقه هفتم- واحد 0708- کد پستی 1993873073 (شرکت فاقد شعبه می باشد)

3)      سرمایۀ فعلی شرکت: 20هزار میلیارد ریال،

4)      موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و اصلاح ساختار مالي

5)      محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (به مبلغ 3500 میلیارد ریال) و سود انباشته (به مبلغ 1500 میلیارد ریال)

6)      مبلغ افزایش سرمایه: 5 هزار میلیارد ریال،

7)      مبلغ سرمایه پس از افزایش: 25 هزار میلیارد ریال،

8)      مدت شرکت: نامحدود

9)      نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10)   ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11)   مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 3,255,156,660,000ریال،

12)   تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 244,843,340سهم،


 13)   مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

 

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت
 به­طور کامل

موظف یا غیر موظف

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

89247

10101336340

سید ابوالحسن سید خاموشی

سید عبداله

1896

0041574400

رئیس هیأت مدیره

(غیرموظف)

پتروشیمی بندر امام

6301

10860723760

رسول اشرف زاده برنج آباد

فیض اله

58

2754608321

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

(موظف)

پتروشیمی هنگام

1924

10103502804

حسین سلیمی

حسن

17

1239817681

عضو هیأت مدیره

(غیرموظف)

کود شيميايي اوره هرمز

305076

10103447872

سید جواد

احمدی نژاد

سید علی اصغر

1070

0793493072

عضو هیأت مدیره

(غیرموظف)

پتروشیمی کارون

120320

10102272493

اباذر شعبانیان

رضا

900

2279333872

عضو هیأت مدیره

(غیرموظف)

"شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد."

14)   شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومى ، صاحبان سهام مى‌توانند  شخصا ، یا وکیل یا قائم مقام قانونى اشخاص حقیقى، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقى، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگى حضور به هم رسانند. هر سهامدار ، براى هر یک سهم فقط یک راى خواهد داشت.

15)   مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحى قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومى عادى جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامى اســت. طبق مواد 140و238 قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر ســال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونى، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیارى است و در صورتى که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتى که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیئت مدیره به تصمیم مجمع عمومى عادى ممکن است قسمتى از سود خالص براى تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایى پس از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16)   تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17)   مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

18)   مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدة اوراق است

19)   مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 31/02/1399 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با  48,311,316 و9,430 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 43 2 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 32,165,699 میلیون ریال می‌باشد.

20)   مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/12/1399 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/01/1400 بهمدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21)   حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 244,843,340 سهم

22)   مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوعفعالیت

میزان تعهدات

شخصیتحقوقی

ناممتعهد

هلدینگ پتروشیمی

خرید حق تقدم باقى مانده ظرف مدت 5 روز پایانى عرضه عمومى

سهامی عام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

23)   روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ دنیای اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­ های اطلاعات و ابرار (بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

24)   چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25)   مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 247607612679 به‌نام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ هفت تیر کد 247

26)   کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.iipgc.comو سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27)   مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران بالای 10 درصد به شرح جدول ذیل است:

درصدمالکیت

تعدادسهام

نوعشخصیتحقوقی

نامسهامدار

69.69

14,000,000,000

سهامی عام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

28- نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید حق تقدم هاى استفاده نشده(سهام پذیره نویسى نشده) حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانى مهلت پذیره نویسى عمومى اقدام نماید.

نکات مهم:

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·     ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهدلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·     ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·     پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهرانابتدای خیابان ملاصدرا شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

                                                هیئتمدیرة شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام)