تقسیم سود 350 ریالی پترول

  • چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
  • 6215

مجمع سالانه شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برگزار و ضمن تصویب صورت های مالی مقرر شد 35 تومان سود برای هر سهم توزیع شود.

 در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اردیبهشت 99 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 476 ریال سود قابل تقسیم، 350 ریال سود نقدی توزیع شود و مابقی به حساب سود انباشته برای افزایش سرمایه منظور شود.

سود کلیه سهامداران حقیقی از یک آبان تا یک آذر از طریق سامانه سجام واریز می شود. سود صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها از یک آبان به بعد و سود سهامداران حقوقی از یک اسفند به بعد با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب شبای بانکی پرداخت می شود.

مجمع سالانه شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برگزار و ضمن تصویب صورت های مالی مقرر شد 35 تومان سود برای هر سهم توزیع شود.