فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری جهت احداث طرح پارک پلی پروپیلن ایلام