آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ثبت شده

به شماره 396888 با شناسه ملی 10320466112

 

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت گروه پتروشیمی ســــــــــرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)، مورخ 27/03/99 و مجوز شماره DPM-IOP-99A-013 مورخ 29/02/99 سازمان بورس و  اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 20.000.000.000.000 ریال به مبلغ 25.000.000.000.000 ریال منقسم به 25.000.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

 1. سرمایه فعلی شرکت: 20.000.000.000.000 ریال
 2. مبلغ افزایش سرمایه: 5.000.000.000.000 ریال
 3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 25.000.000.000.000 ریال
 4. ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
 5. تعداد سهم عرضه شده: 5.000.000.000 سهم
 6. نوع سهم: عادی با نام
 7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
  1. I)       3.500.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  2. II)     1.500.000.000.000 ریال از محل سود انباشته
 8. موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی
 9. به صاحب هر سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 27/03/99 تعداد 17 حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 7 سهم جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم، در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
 10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند  از طریق اینترنت به آدرس:  ))سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) http://portal.iipgc.com)) مراجعه نموده  و نسبت به پرینت برگه حق تقدم سهام و تکمیل و ارسال آن به همراه اصل فیش واریزی اقدام نمایند و یا به صورت حضوری به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
 11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی است.
 12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمیکند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام و یا ما‌به‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقیو شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 247607612679 این شرکت نزد بانک سپه شعبه هفت تیر واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم (60 روز)، با پست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی، پلاک 18، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم واحد 710، کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک را بصورت حضوری به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر (60 روز) ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی، پلاک 18، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم واحد 710،  کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک را بصورت حضوری به آدرس فوق  تحویل و رسید دریافت نمایند.

   تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ظرف مهلت مقرر، به منزله عدم تمایل به استفاده از حق تقدم می باشد.

 13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به فروش و واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 14. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره‌سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 

 

نکات مهم

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به تاریخ 31/02/1399، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به تاریخ 31/02/1399، سود سهام سال مذکور به دارندگان حق تقدم تعلق نخواهد گرفت.

 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می­توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM مراجعه یا با شماره تلفن های 86092477-86092488-021  تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.IR در دسترس می باشد.