اطلاعیه تکمیل مشخصات سهامداران

در اجرای مفاد دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز تکمیل بانک اطلاعاتی سهامداران شرکت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سهادار این شرکت می­باشند تقاضا می شود به آدرس پرتال این شرکت به شرح ذیل مراجعه نمایند و اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

آدرس پرتال : http://portal.iipgc.com