فرم مشخصات سهامداران حقیقی

از سهامداران محترم شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( پترول ) تقاضا می گردد جهت سهولت دسترسی اطلاعات فرم زیر را به طور کامل و ذقیق پر نمایند .