آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  • دوشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۸
  • 12854

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می نماید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نمایند.

 

زمان : 98/9/16 ساعت 9 صبح

مکان : دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس