بولتن خبری هفت ماهه پترول و شرکت های تابعه

  • یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • 12518

 

برای دریافت بولتن بر روی لینک زیر کلیک کنید 

 

https://drive.google.com/file/d/1j_Ng8eOTwVZ4L8Yg8AuTbe1Yta4j1ciL/view?usp=sharing