برگزاری کارگاه چالش رهبری در پترول

  • سه شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۸
  • 12486
دومین دوره کارگاه چالش رهبری در سالن کنفرانس شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان توسط دکتر پورصمیمی برگزار شد 
کارگاه چالش رهبری به این موضوع می‌پردازد که رهبران موفق برای انجام کارهای فوق‌العاده باید واجد چه رفتارهایی بوده و چه اصولی را رعایت کنند. در جلسه اول درباره الگو بودن صحبت شد و در قالب دو تمرین و چالش بصورت گروهی اجرا شد که میزان خودآگاهی و خودشناسی حاضرین ارتقا یافت.
در جلسه دوم (امروز) به نکات مهم برای ایجاد یک چشم انداز مشترک پرداخته شد و در قالب دو بازی پس از ایجاد تیم‌های چهار نفره؛ حاضرین وضعیت فعلی و آینده دلخواه شرکت پترول را تصویر کردند‌.