آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام پتروشیمی بروجن

  • شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
  • 1952

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام) در نظر دارد تعداد 559،366،037 سهم شرکت پترو شیمی بروجن (سهامی خاص) معادل 55.94 در صد از کل سهام مذکور را اصالتا و وکالتا به صورت یکجا وبا شرایط اعلام شده از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در قرارداد واگذاری اسناد مزایده ، مفاد این آگهی و همچنین صورت مالی حسابرسی شده سه سال  گذشته پتروشیمی بروجن ( سهامی خاص ) را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و تمامی اسناد و مدارم مورد نیاز را از وب سایت رسمی شرکت دریافت دارند. 

 

اتمام تاریخ دسترسی به اسناد مزایده طبق اطلاع رسانی صورت گرفته