رشد 115 درصدی سود در شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  • شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
  • 2719
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 برای سهم 256 ریال سود محقق کرد. 
پترول در مدت مشابه سال قبل 119 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود . علت اصلی این افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را می توان ناشی از رشد 109 درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش 25 درصدی هزینه های مالی می باشد.