اطلاعیه دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده

مکان برگزاری : سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی خلیج فارس