• شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
    تدبير تداوم تلاش
  • شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
    اقدام و عمل
  • پتروشیمی ایرانیان
صفحه اصلي > درباره ما > تیم مدیریت 

اعضای هیئت مدیره شرکت

 

مدیران و رؤسای ستادی

% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0