• جلسه تکریم از جناب آقای یوسفی و معارفه جناب آقای شفیعی مدیر عامل جدید شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان
    برای مشاهده سایر تصاویر به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه نمایید
  • آگهي پرداخت سود سهام شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
  • بازدید آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به همراه آقای اشرف زاده از شركت كود شيميائي اوره لردگان
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0

پروژها و طرحهای شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت های زیر مجموعه

آگهي پرداخت سود شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
1397/7/30
جلسه انتخاب نماینده بانوان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
1397/5/13
آگهي پرداخت سود شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
1397/7/30
بازديد آقاي اشرف زاده از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/7/11
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
1397/6/4
بازديد آقاي اشرف زاده از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/7/11