• ما را در اينستا دنبال كنين
    گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
  • آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
    مهندس اشرف زاده
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0

پروژها و طرحهای شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت های زیر مجموعه

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
1397/5/14
جلسه انتخاب نماینده بانوان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
1397/5/13
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
1397/5/14
آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/5/17
17 مرداد روز خبرنگار گرامي باد
1397/5/17
آقاي مهندس ربیعی و مهندس اشرف زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/5/17