• شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
    تدبير تداوم تلاش
صفحه اصلی > اخبار 


آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
...
 ١٢:٣٠ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
صدور مجوز افزایش سرمایه شركت پتروشيمي دهدشت
 ١٠:٣٠ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0